X

Politica GDPR

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul colectării datelor

SC EURO CAR SRL in calitate de proprietar al www.eurocarcluj.ro respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea efectuării de comenzi online. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC EURO CAR SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care ne sunt furnizate de clienții nostri.

Scopul colectării datelor cu caracter personal și nu numai, este de procesare a comenzilor și/sau a programărilor dumneavoastră.

Pentru a putea procesa, corect si eficient, comenzile avem nevoie de nume, adresa de facturare, de livrare si de e-mail, un numar de telefon valid, de datele masinii dumneavoastra si, dupa caz, de alte informatii.

Este necesar să furnizați corect aceste date, acestea fiind necesare pentru emiterea documentelor fiscale, comunicările comerciale și livrarea produselor.

De asemenea, colectarea datelor se poate face pentru: statistici proprii, pentru sondaje de produs, precum și pentru servicii de comunicații electronice.

Terții care au acces la date sunt: companiile de livrare și organele abilitate ale statului.

Transmiterea datelor personale unor autorități sau instituții de stat se va face numai în cazul în care suntem obligați la aceasta conform legislației române în vigoare.

Parte responsabilă

Parte responsabilă, în sensul legii protecției datelor personale, este SC EURO CAR SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 245, jud. Cluj.

Utilizarea datelor cu caracter personal

SC EURO CAR SRL respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor; www.eurocarcluj.ro se angajază să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți, să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului.

SC EURO CAR SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele de contact ale clienților unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Prin accesarea site-ului și plasarea unei comenzi online pe www.eurocarcluj.ro, clientul declară că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal și că este în cunoștință de cauză, că se bucură de drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice:

Prin efectuarea unei comenzi si completarea datelor personale in formularele de inscriere, clientii/utilizatorii declara ca sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse in baza de date Sigemo si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru:

- activitati de marketing, prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare și de marketing) la adresele de e-mail comunicate catre EURO CAR;

- transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, administrare, etc);

- statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii site-ului cât și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi;

- cercetari de piata;

- urmărirea datelor de vânzări;

- Pe baza unei cereri transmise catre adresa eurocarcluj@yahoo.ro, sau nechitag68@yahoo.com, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

- dreptul la informare (operatorul este obligat sa incunostinteze persoana vizata cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal);

- dreptul de acces la date (inclusiv procedura exactă de urmat, adresa de e-mail folosită);

- dreptul de intervenție asupra datelor (inclusiv procedura sau posibilitatea de remediere prevăzuta în site); orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

- dreptul de opoziție (persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări);

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;

- dreptul de a se adresa justiției;

Daca comandati pneuri-anvelope, roți complete, jante sau piese de mașină de la noi, avem nevoie de talonul mașinii, respectiv certificatul de înmatriculare.

Pentru ce necesită EURO CAR aceste date?

1. Daca pneurile, roțile, jantele sau piesele auto comandate nu pot fi livrate, în mod excepțional, solicităm talonul mașinii sau certificatul de înmatriculare pentru a va face o ofertă alternativă.

2. Folosim aceste date pentru a face o autentificare suplimentară, avizată, a datelor dumneavoastră de comandă.

3. Daca solicitați efectuarea serviciului ITP, înregistrăm automat datele necesare cât și derularea procesului de inspecție, reprezentanții RAR ne solicită înregistrări live cu modul de efectuare a acestuia, respectiv cu stadiul fizic al autoturismului.